Cicle Formatiu de Grau Superior Enquadernació Artística

Més informació: Alicia Gallego
artsllibre@llotja.cat

Està impartit per professionals amb qualificació tant artística com professional. S’estudien totes les tècniques tradicionals i contemporànies de l’enquadernació ,així com altres d’alternatives en materials i conceptes, i es posa l’accent en la innovació tècnica i el procés creatiu. Permet personalitzar els teus estudis ja que tu marques el ritme de treball , per- què no estem massificats i l’atenció del professorat cap a l’alumne és personalitzada.
Aquest cicle formatiu té com a finalitat formar professionals qualificats capaços d’assumir les tècniques i la tecnologia més avançada i donar així resposta a la demanda actual de les arts gràfiques i de les influències estètiques i artístiques d’avantguarda.

Coordinador/a: Alicia Gallego
artsllibre@llotja.cat

Aquest cicle s'imparteix amb un 1r curs comú de gravat i tècniques d'estampació i un 2n curs d'especialització en enquadernació. Possibilitat d'obtenir la doble titulació en enquadernació artística i gravat i tècniques d'estampació en tres cursos acadèmics.

Presentació dels estudis Portes Obertes 23

Horari i seu - Hores lectives

1800, 2 cursos
Tarda, Sant Andreu

Sortides professionals

Desenvolupa la seva activitat professional a empreses d´edició i arts del llibre. Treballa en equip o en cooperació amb altres professionals relacionats amb la seva professió A través de les pràctiques volem obrir les possibilitats professionals dels alumnes i per això comptem amb col·laboracions en tallers tan públics (Biblioteca de Catalunya, l’Arxiu Històric de la ciutat, el MNAC, Museu del paper de Capellades) com privats. Els nostres alumnes han trobat sortida professional com autònoms , creant els seus propis tallers i botigues tant a Barcelona com a fora.

Pràctiques a l’empresa

Aquest Cicle Formatiu inclou pràctiques obligatòries en empreses, tallers o estudis del sector professional. Són pràctiques formatives no laborals que es realitzen mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa. Trobareu més informació a la web, a l’apartat Escola-Empresa.
Correu electrònic de la coordinació: practiques.standreu@llotja.cat

Intercanvis internacionals

Els estudis a l’estranger són una part fonamental del programa formatiu de l’Escola, que ofereix la possibilitat d’estudiar en altres centres educatius europeus amb els que té establert un conveni. Trobareu més informació a la web, a l’apartat Internacional.
Correu electrònic de la coordinació: internacional@llotja.cat

Continuïtat dels estudis

Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
Grau en Ensenyaments Artístics en Ceràmica
Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals
Grau en Belles Arts
Graus universitaris de la branca d'Arts i Humanitats
Graus universitaris de la branca d'Enginyeria i Arquitectura

Convalidacions

Alguns mòduls d’aquest Cicle Formatiu poden ser convalidables per aquell alumnat que hagi cursat estudis anteriors. Cada començament de curs s’obre el termini per a sol.licitar aquestes convalidacions. Podeu trobar informació a la web, a l’apartat Secretaria/Convalidacions.

Accés als estudis

Podeu trobar més informació a la web, a l’apartat Secretaria/Accés.

Trobareu més informació a la pàgina web del Departament.

Instagram @artsllibre
Web artsllibre.llotja.cat
Youtube

Estudis - Enquadernació ArtísticaEstudis - Enquadernació ArtísticaEstudis - Enquadernació ArtísticaEstudis - Enquadernació ArtísticaEstudis - Enquadernació Artística