Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Forja Artística

Coordinador/a: Amparo García
escultura@llotja.cat

Dota a l'alumne d'unes capacitats professionals que permeten la producció o reproducció de qualsevol tipus de peces artístiques, susceptibles de ser fetes amb les tècniques de forja de metalls.
Aquests estudi capaciten a l’alumne/a en els procediments, les tècniques i els materials més adients per a la realització d'una forja artística; la conservació i restauració de forges per fer servir amb competència els materials tradicionals i innovadors de la forja artística i per la participació en programes de restauració del patrimoni artístic.

Mòduls impartits

Dibuix artístic
Dibuix tècnic
Volum
Historia de l’art i de la forja
Formació i orientació laboral
Anglès tècnic
Mitjans informàtics
Materials i tecnologia: forja
Taller de forja artística
Obra Final
Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT)

Horari i seu - Hores lectives

1.600 hores
Matins, Sant Andreu

Sortides professionals

Dedicació com a artista autònom o associat en empreses relacionades amb l’execució de forges artístiques en metall, la serralleria, la reproducció o recreació d’objectes escultòrics, embelliment d’àmbits arquitectònics, i la conservació i restauració del patrimoni artístic.

Pràctiques a l’empresa

Aquest Cicle Formatiu inclou pràctiques obligatòries en empreses, tallers o estudis del sector professional. Són pràctiques formatives no laborals que es realitzen mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa. Trobareu més informació a la web, a l’apartat Escola-Empresa.
Correu electrònic de la coordinació: practiques.standreu@llotja.cat

Continuïtat dels estudis

Amb la nova Llei orgànica d’Ensenyament, LOM-LOE, l’alumne pot continuar estudiant en un Cicle de grau Mitjà o Superior de la mateixa família o una altra.

Convalidacions

Alguns mòduls d’aquest Cicle Formatiu poden ser convalidables per aquell alumnat que hagi cursat estudis anteriors. Cada començament de curs s’obre el termini per a sol.licitar aquestes convalidacions. Podeu trobar informació a la web, a l’apartat Secretaria/Convalidacions.

Accés als estudis

Podeu trobar més informació a la web, a l’apartat Secretaria/Accés.

Trobareu més informació a la pàgina web del Departament.

Instagram @esculturallotja