Certificat de professionalitat d’Il·lustració

12 de desembre:

Lloc: EA LLotja, Pare Manyanet 38, Sala Petita

10 hores del matí: Xerrada de presentació i entrevistes a les persones preinscrites.

Per poder fer l'entrevista us heu d'haver inscrit previament a aquest ENLLAÇ de Barcelona Activa .

12.30 hores: Prova de competències clau per a les persones de terrisseria que a les entrevistes individuals es detecti que no compleixen els requisits d’accés però es consideren perfils interessants per als cursos.La formació és una de les eines més importants en l'actual context per millorar l'ocupabilitat de les persones, facilitar un canvi professional i preparar-te per accedir a ocupacions amb futur en el món laboral.

A l'Escola d'Art i Disseny Llotja estem preparant cursos gratuïts de il·lustració de 750 hores, entre desembre de 2022 i juny de 2023.

Per fer el curs és necessari complir, almenys, un dels següents requisits:

Estar en possessió del títol de Batxillerat.
Estar en possessió d'un Certificat de Professionalitat del mateix nivell.
Estar en possessió d'un Certificat de Professional de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
Disposar d'un títol de Tècnic o Tècnic Superior d'FP.
Disposar d'un títol de Tècnic o Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Diseny.
Disposar d'una titulació universitària oficial.
Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau superior.
Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 o de 45 anys.
Tenir les competències clau necessàries per poder cursar amb aprofitament la formació.

Curs gratuït subvencionat per el Servei d'Ocupació de Catalunya.

Pots veure a aquest link el contingut del curs.