Cicle Formatiu de Grau Superior en Arts Aplicades al Mur

Coordinador/a: Ana Pulido
pintura@llotja.cat

El Cicle està orientat a formar professionals creatius en l’àmbit del muralisme i la intervenció plàstica en espais interiors i exteriors.

En el cicle, s’inicia als alumnes en el coneixement de tècniques, procediments i materials tradicionals i contemporanis i també, en l’extensa gamma de recursos que possibiliten les tecnologies actuals en els diversos camps d’aplicació artística mural. Durant dos cursos es despleguen en el seu currículum, un conjunt d’assignatures teòriques i pràctiques, on l’alumne, sempre amb el suport dels professors, pot desenvolupar un llenguatge i un estil propi i personal.

Els alumnes, al llarg dels dos cursos, realitzen treballs de mosaic, esgrafiat, pintura a l’oli i altres tècniques pictòriques tradicionals, mitjans audiovisuals, dibuix amb model i tècniques murals actuals i tècnica de fresc.

Horari i seu - Hores lectives

1800 hores, 2 cursos
Tarda, Sant Andreu

Sortides professionals

Els alumnes, futurs professionals de les Arts Aplicades al mur, reben una formació que els permet donar solucions creatives i funcionals en diferents tècniques com pintura al fresc, tremps, mosaics, esgrafiats i tècniques actuals relacionades amb el muralisme, la escenografía, instal·lacions, espots publicitaris i muntatges audiovisuals, a les diferents demandes del món professional actual.

Pràctiques a l’empresa

Aquest Cicle Formatiu inclou pràctiques obligatòries en empreses, tallers o estudis del sector professional. Són pràctiques formatives no laborals que es realitzen mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa. Trobareu més informació a la web, a l’apartat Escola-Empresa.
Correu electrònic de la coordinació: practiques.standreu@llotja.cat

Intercanvis internacionals

Els estudis a l’estranger són una part fonamental del programa formatiu de l’Escola, que ofereix la possibilitat d’estudiar en altres centres educatius europeus amb els que té establert un conveni. Trobareu més informació a la web, a l’apartat Internacional.
Correu electrònic de la coordinació: internacional@llotja.cat

Continuïtat dels estudis

Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
Grau en Ensenyaments Artístics en Ceràmica
Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals
Grau en Belles Arts
Graus universitaris de la branca d'Arts i Humanitats
Graus universitaris de la branca d'Enginyeria i Arquitectura

Convalidacions

Alguns mòduls d’aquest Cicle Formatiu poden ser convalidables per aquell alumnat que hagi cursat estudis anteriors. Cada començament de curs s’obre el termini per a sol.licitar aquestes convalidacions. Podeu trobar informació a la web, a l’apartat Secretaria/Convalidacions.

Accés als estudis

Podeu trobar més informació a la web, a l’apartat Secretaria/Accés.

Trobareu més informació a la pàgina web del Departament

Instagram @pinturamuralllotja

Estudis - Pintura MuralEstudis - Pintura MuralEstudis - Pintura MuralEstudis - Pintura MuralEstudis - Pintura MuralEstudis - Pintura MuralEstudis - Pintura MuralEstudis - Pintura MuralEstudis - Pintura Mural