Pràctiques – Màster de formació del professorat

L’EA Llotja està reconeguda pel Departament d’Educació com a centre formador. 


Què vol dir ser un Centre Formador?
Acompanyem estudiants universitaris en les pràctiques del Màster de formació del professorat, en col·laboració amb les universitats, amb l’objectiu que rebin formació professionalitzadora en l’entorn real de centre i aula. Les pràctiques esdevenen espais de col·laboració, construcció i transferència de coneixement.
El Departament d’Educació selecciona i acredita els centres formadors i regula el desenvolupament de les pràctiques dels estudiants del Màster de formació del professorat. dels Aquestes pràctiques es realitzen en el marc de convenis de col·laboració entre el Departament d’Educació i les universitats per una durada de quatre anys amb possibilitat de renovació. 


Què he de fer si sóc estudiant i tinc interès en fer les pràctiques a Llotja? Posar-te en contacte amb la coordinació de pràctiques de la teva universitat i manifestar-los el teu interès en cursar les pràctiques a Llotja. Són ells qui assignen les places als estudiants. Igualment has de contactar amb coordinacio.pedagogica@llotja.cat perquè estiguem al cas de que has sol·licitat aquestes pràctiques.


Que he de fer si sóc professor/a de Llotja i tinc interès en ser el mentor/a d’un/a estudiant en pràctiques? T’has de posar en contacte amb coordinació pedagògica que és el càrrec que coordina les pràctiques del professorat a Llotja i manifestar el teu interès. 


Funcionamenta l’inici de curs, se sol·liciten mentors i mentores dins del cos de professorat i s’ofereixen les places a l’aplicació del Departament. Les Universitats assignen les places als i les estudiants. Des de coordinació pedagògica es posa en contacte estudiants universitaris i mentors, s’organitza l’acollida i es fa el seguiment. Cada universitat organitza el seu període de pràctiques i marca les directrius que s’han de tenir en compte com a mentors/es. 


Al final de cada període de pràctiques els mentors i mentores avaluen els estudiants que han tutorat. La coordinació avalua els mentors i mentores.


Perfil docent: Exercici de la docència més de dos cursos seguits al centre. 

– Tenir incorporat en la seva pràctica docent el treball en equip i la reflexió pedagògica

– Estar disposat/da a fer formació específica en el cas que s’organitzin cursos de mentoria de les pràctiques del Màster de professorat. 


Un cop acabat el procés de pràctiques del curs, avaluats els coordinadors/es i tutors/es, i tancat el curs, es generen de forma automàtica els certificats que acrediten la tasca realitzada i que quedarà incorporades en l’historial de certificats de docent consultables a partir del portal Atri.

Més informació:

Enllaç a la pàgina del Departament: Enllaç

Enllaç a la Normativa: Enllaç


informació ampliada: PDF