Estudis - Revestiments MuralsEstudis - Revestiments MuralsEstudis - Revestiments MuralsEstudis - Revestiments MuralsEstudis - Revestiments MuralsEstudis - Revestiments MuralsEstudis - Revestiments MuralsEstudis - Revestiments MuralsEstudis - Revestiments Murals

Revestiments Murals

Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Revestiments Murals

Coordinador/a: Àngel Martínez
mur@llotja.cat

El Cicle de grau mitjà en Revestiments murals, de la família de les Arts Aplicades al mur està orientat a formar professionals tècnics en l’àmbit de la intervenció mural en tot tipus de revestiments decoratius, funcionals i estètics en els diferents espais construïts.
S’introdueix a l’alumne en el coneixement de les tècniques i processos tradicionals, el bon ús de les eines i materials així com en l’aplicació de les noves tecnologies als mètodes de creació, elaboració i reproducció dels revestiments murals tradicionals i actuals.
Els alumnes treballen en diversos exercicis de esgrafiat, mosaic, estucs, tècniques pictòriques, dibuix artístic i modelat.

Mòduls impartits

Història de la cultura i de l’art: arts aplicades al mur
Dibuix artístic
Dibuix tècnic
Modelatge i buidatge
Taller d’expressió plàstica
Taller de revestiments murals
Formació i orientació laboral
Formació pràctica en empreses, estudis o tallers
Projecte final

Consulta les programacions del curs 22_23 per a cada mòdul

Horari i seu - Hores lectives

1.600h, 2 cursos.
Matins, Sant Andreu

Sortides professionals

L’alumne, en finalitzar els seus estudis, pot optar per una sortida professional com a tècnic d’Arts plàstiques i disseny en Revestiments murals o bé, continuar amb els estudis, de la mateixa família professional, del Cicle de grau Superior en Arts Aplicades al mur.

Pràctiques a l’empresa

Aquest Cicle Formatiu inclou pràctiques obligatòries en empreses, tallers o estudis del sector professional. Són pràctiques formatives no laborals que es realitzen mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa. Trobareu més informació a la web, a l’apartat Escola-Empresa.
Correu electrònic de la coordinació: t8013329@xtec.cat

Continuïtat dels estudis

Amb la nova Llei orgànica d’Ensenyament, LOM-LOE, l’alumne pot continuar estudiant en un Cicle de grau Mitjà o Superior de la mateixa família o una altra.

Convalidacions

Alguns mòduls d’aquest Cicle Formatiu poden ser convalidables per aquell alumnat que hagi cursat estudis anteriors. Cada començament de curs s’obre el termini per a sol.licitar aquestes convalidacions. Podeu trobar informació a la web, a l’apartat Secretaria/Convalidacions.

Accés als estudis

Podeu trobar més informació a la web, a l’apartat Secretaria/Accés.

Trobareu més informació a la pàgina web del Departament

Instagram @pinturamuralllotja

Estudis - Revestiments MuralsEstudis - Revestiments MuralsEstudis - Revestiments MuralsEstudis - Revestiments MuralsEstudis - Revestiments MuralsEstudis - Revestiments Murals