Certificat de professionalitat de Terrisseria artística

La formació és una de les eines més importants en l'actual context per millorar l'ocupabilitat de les persones, facilitar un canvi professional i preparar-te per accedir a ocupacions amb futur en el món laboral.

El certificat de professionalitat és un curs gratuït de 600 hores de Terrisseria Artística.

Per a fer el curs és necessari complir, com a mínim, un dels següents requisits:

Estar en possessió del Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
Estar en possessió d'un Certificat de Professionalitat del mateix nivell.
Estar en possessió d'un Certificat de Professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
Estar en possessió d'un títol d'FP Bàsica, Tècnic d'FP o Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny.
Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys o de 45 anys.
Tenir les competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació (existeixen proves per acreditar aquestes competències).

Pots veure a aquest link el contingut del curs.

Curs gratuït subvencionat per el Servei d'Ocupació de Catalunya. Convocatòria tancada.