Acords del consell escolar

Acords consell escolar 31/01/24:

S’aproven les sortides pendents del curs.

S’aprova sol·licitar a ESDAPC que el número de representants de l’alumnat al consell escolar sigui superior per reflectir millor la seva representativitat.  

S’aprova la creació d’una associació d’estudiants de l’escola.

S’aprova l’obligació per part del professorat  de comunicar les altes, confirmacions i baixes laborals a l’escola via formulari.

Certificat dels acords adoptats

Presentació de la sessió

Acords consell escolar 14/12/23:

Constitució del  consell escolar i representant de coeducació i comissió de coeducació i igualtat.

S’aprova l’acta anterior

S’aprova la comissió económica 

S’aprova la modificació de les NOFC relatives a les faltes d’assistència 

Certificat dels acords adoptats