Estudis - Batxillerat Artístic

Batxillerat Competencial

Programa que ens permet formar part d’un grup de treball en xarxa per revisar les metodologies educatives i impulsar un enfocament competencial a les matèries de Batxillerat i una reflexió sobre el procés d’acompanyament i tutoria en aquesta etapa educativa.

Hi ha un equip impulsor coordinat per Glòria Cot
gcot@xtec.cat

Els i les docents del batxillerat Llotja que esteu interessats/des podeu posar-vos en contacte amb Glòria Cot
gcot@xtec.cat