Estudis - Il·lustració

Eines per al Canvi

www.edubcn.cat

Programa d’acompanyament des del Consorci d’Educació de Barcelona per a la transformació educativa dels centres. Parteix d’una perspectiva orientada a la creació d’una cultura nova dins del propi centre que generi un canvi d’orientació per a la millora dels aprenentatges de l’alumnat de tots els nivells. Aquesta transformació es fonamenta en els marcs de referència pedagògica actuals i en els valors d’equitat, inclusió, cultura col·laborativa, rigor i sostenibilitat.

Hi ha un equip impulsor coordinat per Marga Martin
Marga Martin

La mentoria va a càrrec de Tatiana Soler
tsoler.ceb@gencat.cat

Els i les docents de Llotja que esteu interessats/des podeu posar-vos en conatcte amb Marga Martin _ mmar95@xtec.cat