Reconeixement curricular

Es pot demanar el reconeixement curricular si:

  1. Has cursat part d’un cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny LOGSE o LOE en una altra escola i volen continuar-lo a la nostra escola.
  2. Has cursat total o parcialment un cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny LOGSE o LOE i vols cursar un altre CF del mateix nivell.
  3. Has cursat part d’un cicle LOGSE i el vols continuar però ara és LOE.

No es farà el reconeixement curricular si:

  1. Has fet total o parcialment ensenyaments d’arts plàstiques i disseny anteriors a la LOGSE (per exemple del pla del 63). Han de sol·licitar convalidacions al Departament d’Ensenyament.
  2. Si al·legues altres titulacions o nivell educatiu.

Per fer l’adaptació curricular has de seguir els següents passos abans de matricular-te: 

Primer: Lliura a secretaria:

  1. La sol·licitud demanant l’adaptació curricular
  2. El certificat de notes (excepte alumnes Llotja)
  3. El pla d’estudis publicat (excepte si és un curriculum vigent a Catalunya). 

Segon: Des de l’Escola es donarà tràmit i se’t notificarà la corresponent resolució.