Certificats de professionalitat en il·lustració i terrisseria artística

A l'Escola d'Art i Disseny Llotja, junt amb Barcelona Activa i el Servei d'Ocupació de Catalunya, oferim cursos gratuïts de terrisseria artística i il·lustració, entre desembre de 2022 i juny de 2023.

Més informació a: CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAt .