Matrícula de continuïtat de Batxillerat i Cicles: Del … al … de juny

Image

Per a fer la matrícula de continuïtat rebreu un mail del vostre tutor/a indicant l’ENLLAÇ AL FORMULARI DE GOOGLE.

Uns dies més tard, des de secretaria us enviarem un mail amb l’enllaç i import de pagament a TPVescola.

En el cas de batxillerat i Grau Mitjà s’ha de fer el pagament del material fungible.

En el cas de Grau Superior s’ha de fer el pagament de matrícula i del material fungible.