Vacants de Mòduls solts – Octubre

MÒDULS SOLTS

Dins les mesures flexibilitzadores del centre, es contempla l'oferta de mòduls solts per a l'alumnat sense requisits quan hi hagi vacants al cicle.

L'alumne podrà demanar mitjançant la corresponent sol·licitud, cursar fins un 25% del total del cicle. De forma que es guardarà la nota per si en un futur es compleixen els requisits d’accés i l’alumne pot cursar la resta del cicle.

Els mòduls seran de 1r curs i que no estiguin distribuïts en dos cursos.

PLACES DISPONIBLES DE GRAU MITJÀ:

A determinar

PLACES DISPONIBLES DE GRAU SUPERIOR

A determinar

COM SOL·LICITAR LA VACANT

Per optar a una plaça heu d'anar a Secretaria del c/ Pare Manyanet, el dilluns 16 i dimarts 17 d'octubre, de 11 a 13 hores.

Heu de portar:

- Sol·licitud complimentada per cursar mòduls solts. Podeu obtenir la sol·licitud a aquest ENLLAÇ.
- DNI o NIE
- Targeta bancària per fer el pagament

INICI DE CLASSES A MÒDULS SOLTS

L'escola d'art informarà a l'alumne quan pot iniciar les classes; que no és en el moment de fer la sol·licitud. Serà un cop el Consorci d'Educació hagi emès la resolució pertinent.

IMPORT

En el moment de matricular-se s'haurà de pagar

Cicles de Grau Superior LOE: 25 € per UF
Cicles de Grau Superior LOGSE: 65 € per mòdul
Cicles de Grau Mitjà: 80% del import dels estudis