Proves d’accés extraordinàries a Grau Mitjà: 30 de setembre

Cicles de grau mitjà

Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)

Inscripció a la prova que han de superar les persones que volen accedir a cicles de grau Mitjà d'arts plàstiques i disseny. La part comuna de la prova es fa per comprovar que els aspirants acrediten la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i la part específica es fa per demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb profit aquests ensenyaments.
Tenir Batxillerat Artístic finalitzat et dóna accés directe a cicles mitjans i superiors d’arts plàstiques i disseny. Per tant, no s’han de fer proves d’accés.

Hi ha una taula de famílies equivalents, a efectes d'accés als Cicles , entre famílies d'Arts Plàstiques i Disseny i Formació Professional (exclusivament a efectes de no realitzar la Prova Específica).

INSCRIPCIÓ

Enllaç per a fer la inscripció a les Proves de Grau Mitjà

DATES A TENIR EN COMPTE:

Us recordem que s'ha de parar molta atenció a tots els terminis.

Termini d’inscripció a les proves de la convocatòria ordinària de grau mitjà del 14 al 24 de març de 2022.

Prova d'accés:

Part comuna 5 de maig de 2022.
Part específica 6 de maig de 2022

Convocatòria extraordinària

Termini d'inscripció del 25 al 31 de maig de 2022 (provisional)

Dates de les proves:

23 de juny de 2022 (part específica)

Convocatòria de setembre

Termini d'inscripció: de l’1 al 7 de setembre de 2022

Dates de les proves: 30 de setembre de 2022

El resultat de la prova d’accés no té caducitat i tenen validesa permanent a tot l'Estat espanyol.

No equival a la possessió de cap titulació acadèmica, ni a la superació de cap àrea de l'educació secundària obligatòria, ni de cap matèria de batxillerat

IMPORTANT: Trobareu més informació a la web del Departament d’Educació

Material necessari

Llistat de material mínim que cal dur a la prova:

Un mínim de dos fulls de dibuix DIN A3, un d'ells per realitzar els dibuixos preparatoris i esbossos
Un full DIN A3 adient per a la tècnica a emprar per realitzar la proposta definitiva
Un full DIN A3 de cartolina
Llapis de grafit, goma d'esborrar, maquineta de fer punta, compàs, regle i joc d'escaires
Per aplicar color, a escollir entre llapis de color, retoladors, tempera, acrílic o aquarel·la
Per tallar, tisores, bisturí o cúter
Per enganxar, cinta de doble cara, goma d'enganxar o cola blanca