Proves d’accés a Grau Mitjà a la seu del c/ Pare Manyanet, 38

Cicles de grau mitjà

Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)

Inscripció a la prova que han de superar les persones que volen accedir a cicles de grau Mitjà d'arts plàstiques i disseny. La part comuna de la prova es fa per comprovar que els aspirants acrediten la maduresa en relació amb els objectius de l'educació secundària obligatòria (ESO) i la part específica es fa per demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb profit aquests ensenyaments.
Tenir Batxillerat Artístic finalitzat et dóna accés directe a cicles mitjans i superiors d’arts plàstiques i disseny. Per tant, no s’han de fer proves d’accés.

Hi ha una guia informativa sobre els diferents cicles de Grau Mitjà d'arts plàstiques i les vies d'accés .

INSCRIPCIÓ

Enllaç per a fer la inscripció a les Proves de Grau Mitjà

DATES A TENIR EN COMPTE:

Us recordem que s'ha de parar molta atenció a tots els terminis.

Termini d’inscripció a les proves de la convocatòria ordinària de grau mitjà del 7 al 20 de març de 2023.

Prova d'accés:

Part comuna 3 de maig.
Part específica 4 de maig.

Lloc: c/ Pare Manyanet, 38

Convocatòria extraordinària

Termini d'inscripció del 25 al 31 de maig.

Dates de les proves:

22 de juny.

Convocatòria de setembre

Inscripció: del 4 al 8 de setembre de 2023

Llista provisional d'admesos i exclosos: 12 de setembre de 2023

Presentació de la documentació al centre: del 13 al 26 de setembre de 2023 (en horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: 28 de setembre de 2023

Proves: 29 de setembre de 2023 a les 9.30 h

Qualificacions provisionals: 3 d'octubre de 2023

Termini per presentar reclamacions al centre: del 4 al 6 d'octubre de 2023 (en horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives: a partir del 10 d'octubre de 2023

El resultat de la prova d’accés no té caducitat i tenen validesa permanent a tot l'Estat espanyol.

No equival a la possessió de cap titulació acadèmica, ni a la superació de cap àrea de l'educació secundària obligatòria, ni de cap matèria de batxillerat

IMPORTANT: Trobareu més informació a la web del Departament d’Educació

Material necessari

Llistat de material mínim que cal dur a la prova:

Un mínim de dos fulls de dibuix DIN A3, un d'ells per realitzar els dibuixos preparatoris i esbossos
Un full DIN A3 adient per a la tècnica a emprar per realitzar la proposta definitiva
Un full DIN A3 de cartolina
Llapis de grafit, goma d'esborrar, maquineta de fer punta, compàs, regle i joc d'escaires
Per aplicar color, a escollir entre llapis de color, retoladors, tempera, acrílic o aquarel·la
Per tallar, tisores, bisturí o cúter
Per enganxar, cinta de doble cara, goma d'enganxar o cola blanca

La inscripció i la superació de les proves d'accés no implica la preinscripció i la matrícula al centre

Contacte amb la comissió avaluadora

proves.acces@llotja.cat