Reconeixement curricular

Es pot demanar el reconeixement curricular si:

- Has cursat part d’un cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny LOGSE o LOE en una altra escola i volen continuar-lo a la nostra escola.
- Has cursat total o parcialment un cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny LOGSE o LOE i vols cursar un altre CF del mateix nivell.
- Has cursat part d’un cicle LOGSE i el vols continuar però ara és LOE.

No es farà l’adaptació curricular si:

- Has fet total o parcialment ensenyaments d’arts plàstiques i disseny anteriors a la LOGSE (per exemple del pla del 63). Han de sol·licitar convalidacions al Departament d’Ensenyament.
- Si al·legues altres titulacions o nivell educatiu.

Per fer l’adaptació curricular has de seguir els següents passos abans de matricular-te:

Primer: Lliura a secretaria:

- La sol·licitud demanant l’adaptació curricular: SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT CURRICULAR
- El certificat de notes (excepte alumnes Llotja)
- El pla d’estudis publicat (excepte si és un curriculum vigent a Catalunya).

Segon: Des de l’Escola es donarà tràmit i se’t notificarà la corresponent resolució.

Termini: Fins que finalitzi el període de matrícula indicat a la web: https://www.llotja.cat/secretaria/sub/matricula/