Sol·licitud de convalidació de mòduls que pot resoldre l’escola o el Departament