Matrícula de Batxillerat

ON PUC FER LA MATRÍCULA?

Si heu obtingut una vacant, a les dates indicades més avall, us enviarem un correu des de l’aplicació TPVescola, perquè ompliu el corresponent formulari de matrícula i feu el pagament del material fungible. Tot el procés es realitza on-line.

  • Un cop finalitzat el període de matriculació establert expira la reserva de la plaça.

DATES

Dates per a fer la preinscripció: Les podeu consultar a l’apartat Preinscripció  Batxillerat

Publicació de la llista d’admesos i la llista d’espera: 21 de juny de 2.023

DATES PER A FER LA MATRÍCULA:

Matrícula de continuïtat d’alumnat amb totes les assignatures de primer superades i alumnat de segon curs: prevista entre el 21 i el 23 de juny. El vostre tutor es posarà en contacte amb vosaltres via mail per dir-vos com fer la matrícula on-line.


Matrícula de nou alumnat de persones que han fet la preinscripció amb plaça assignada – del 22 de juny al 3 de juliol de 2.023.


Llista d’espera: Si com a preinscrit formeu part de la llista d’espera, heu de comunicar el vostre interès en una de les vacants al formulari següent:

FORMULARI PER FORMAR PART DE LA LLISTA D’ESPERA (aquest formulari l’obrim a partir del 21 de juny)

El dia 6 de juliol, a partir de les 10 hores, farem un acte per meet d’assignació de vacants als participants que en el procés de preinscripció no se’ls hagi assignat cap plaça, tot respectant la puntuació obtinguda en el procés de preinscripció.  Si esteu inscrits al formulari de llista d’espera, el dia abans us enviarem enllaç i hora per connectar-vos.


Matrícula de continuïtat d’alumnat de primer amb assignatures pendents de recuperar el mes de setembre – __ de setembre. Ens posarem en contacte amb vosaltres via mail des de l’escola per dir-vos com fer la matrícula on-line.

L’avaluació extraordinària de primer de batxillerat és el __ de setembre.

IMPORT

El material fungible és material que es comprarà a través de compra col·lectiva (fang, guix, tintes, cal, fotocopies, etc.) i que el professorat donarà directament a l’alumnat durant el curs. A més d’aquest material, en matricular-se, es donarà un llistat de material individual que l’alumnat haurà de comprar de manera autònoma pel correcte desenvolupament del curs.
En cas de fer una matrícula parcial el import és el mateix que el del curs sencer.

BATXILLERAT ARTÍSTIC. 1r curs – 153 euros
BATXILLERAT ARTÍSTIC. 2n curs – 113 euros (+ viatge final de curs 150 euros aprox.)

Llibres i Material. Primer de Batxillerat curs 2023-2024

Llibres i Material. Segon de Batxillerat. Curs 2023-2024


NORMATIVA

Tota la informació està redactada d’acord a la RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024.