1

Matrícula de Batxillerat Artístic

Apd Eas Sense Requisit0

QUÈ NECESSITO PER ACCEDIR-HI?

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/batxillerat/

DATES

MATRÍCULA D’ALUMNAT QUE JA ÉS A L’ESCOLA I CONTINUA CURSANT BATXILLERAT

  • Data: del 21 al 28 de juny de 2024.  Rebreu un missatge dels tutors amb l’enllaç de la matrícula. Posteriorment s’ha de fer el pagament del material fungible a  TPVescola.

Pas 1: Omplir el formulari que rebreu en el correu des de tutoria.

Pas 2: Pagar via TPVescola. Rebreu un mail, al cap d’uns dies, al correu corporatiu de l’escola llotja.cat indicant com fer el pagament.

Dates per a fer la preinscripció: Les podeu consultar a l’apartat Preinscripció  Batxillerat

MATRÍCULA DE NOU ALUMNAT

En primer lloc heu d’haver fer la preinscripció. Les dates per a fer la preinscripció les podeu consultar a l’apartat preinscripció Batxillerat

Un cop feta la preinscripció, si heu estat admeses, heu de fer la matrícula del  21 de juny a l’1 de juliol de 2024, ambdós inclosos.  Per fer el tràmit de matriculació rebreu un mail des de l’escola

Pas 1: Omplir el formulari que rebreu des de l’escola.

Pas 2: Pagar via TPVescola. Rebreu, al cap d’uns dies, un mail al correu personal indicant com entrar a l’aplicatiu i fer el pagament.


Llista d’espera: Si com a preinscrit formeu part de la llista d’espera i hi ha vacants lliures, contactarem amb vosaltres a partir del 3 de juliol tot respectant la puntuació obtinguda en el procés de preinscripció. La vacant s’ha d’acceptar en un termini de 48 hores o es perd la plaça.   


IMPORT

El material fungible és material que es comprarà a través de compra col·lectiva (fang, guix, tintes, cal, fotocopies, etc.) i que el professorat donarà directament a l’alumnat durant el curs. A més d’aquest material, a principi de curs, des de tutoria, es pot donar un llistat de material individual que l’alumnat haurà de comprar de manera autònoma pel correcte desenvolupament del curs.
En cas de fer una matrícula parcial el import és el mateix que el del curs sencer.

BATXILLERAT ARTÍSTIC. 1r curs – 173 euros 
BATXILLERAT ARTÍSTIC. 2n curs – 117 euros + viatge final de curs 150 euros aprox. 


LLIBRES I MATERIAL

A continuació hi ha el llistat de llibres i material de primer i segon curs:

Llistat llibres 2024-25 1r batx

Llistat llibres 2024-25 2n batx-

BAIXA

La devolució dels imports per baixa al centre només es realitzarà fins el dia 8 de setembre


RESOLUCIÓ DE DUBTES

Escriviu un correu electrònic a secretaria@llotja.cat

NORMATIVA

Tota la informació està redactada d’acord a la RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024.