Preinscripció Batxillerat d’Art

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 21/06/2023:

Llista d’espera: La podeu veure al final d’aquesta entrada.

Enllaç a la web sobre preinscripció de BATXILLERAT ARTÍSTIC del Departament d’Educació.

OFERTA FORMATIVA PER PREINSCRIPCIÓ AL CURS 2023/24:

1er curs – 62 places disponibles per preinscripció

2on curs – 1 plaça disponible per preinscripció

També podeu consultar aquí l’oferta inicial: Introduïu el codi de centre 08013329 i cliqueu damunt la icona de l’escola en el mapa)

QUÈ NECESSITO PER ACCEDIR-HI?

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

  • graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
  • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries específiques i del treball de recerca),
  • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic. L’homologació s’acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el “Volant per a la inscripció condicional en centres educatius”.
  • .

DATES A TENIR EN COMPTE:

Període de presentació de sol·licituds (només telemàtica): del 19 al 25 d’abril de 2.023.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 22 de maig de 2.023. 

Termini per presentar una reclamació: 22 al 29 de maig de 2.023.

En el cas dels alumnes pendents de l’avaluació extraordinària de batxillerat o del cicle formatiu: cal adjuntar el certificat de la qualificació en aquest moment.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 2 de juny[/link].

Sorteig del número de desempat: 2 de juny, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

Publicació de la llista ordenada definitiva: 8 de juny; En aquest cas, la llista ja no s’ordena alfabèticament, sinó tenint en compte la puntuació de cada sol·licitud, de més a menys.

Publicació de l’oferta final: 20 de juny

Publicació de la llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició i de la llista d’espera: 21 de juny.

Dates per a fer la matrícula: Les podeu consultar a l’apartat matrícula de Batxillerat.

Important: Si us heu quedat sense plaça o no heu fet la preinscripció podeu apuntar-vos a la LLISTA D’ESPERA. Veureu el funcionament a l’apartat matrícula de Batxillerat.

Si hi ha vacants, ens posarem en contacte amb vosaltres seguint l’ordre de la llista.

Tota la informació es contempla a la RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024.