Preinscripció Batxillerat d’Art

Enllaç a la web sobre preinscripció de BATXILLERAT ARTÍSTIC del Departament d’Educació.

Publicació de l’oferta inicial: Per a consultar l’oferta formativa, feu clic aquí, introduïu el codi de centre 08013329 i cliqueu damunt la icona de l’escola en el mapa)

QUÈ NECESSITO PER ACCEDIR-HI?

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

  • graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
  • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries específiques i del treball de recerca),
  • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic. L’homologació s’acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el “Volant per a la inscripció condicional en centres educatius”.
  • .

DATES A TENIR EN COMPTE:

Període de presentació de sol·licituds (només telemàtica): del 20 al 26 d’abril de 2.023.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: _ de maig de 2.023. 

Termini per presentar una reclamació: _ al _ de maig de 2.023.

En el cas dels alumnes pendents de l’avaluació extraordinària de batxillerat o del cicle formatiu: cal adjuntar el certificat de la qualificació en aquest moment.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: _ de juny[/link].

Sorteig del número de desempat: _ de juny, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

Publicació de la llista ordenada definitiva: _ de juny; En aquest cas, la llista ja no s’ordena alfabèticament, sinó tenint en compte la puntuació de cada sol·licitud, de més a menys.

Publicació de l’oferta final: _ de juny

Publicació de la llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició i de la llista d’espera: __ de juny.

Dates per a fer la matrícula: Les podeu consultar a l’apartat matrícula de Batxillerat.

Important: Si us heu quedat sense plaça o no heu fet la preinscripció podeu apuntar-vos a la LLISTA D’ESPERA. Veureu el funcionament a l’apartat matrícula de Batxillerat.

Si hi ha vacants, ens posarem en contacte amb vosaltres seguint l’ordre de la llista.