Estudis - Serigrafía Artística

Matrícula CFGM

DATES A TENIR EN COMPTE:

Dates per a fer la preinscripció: Les podeu consultar a l’apartat Preinscripció  GM

Matrícula de continuïtatel 21 i 22 de juny. (excepte matrícules de repetidors d’obra final. s’ha de tramitar on-line al següent enllaç:

Matrícula de nou alumnat de persones que han fet la preinscripció11 al 13 de juliol (ambdós inclosos); s’ha de tramitar on-line al següent enllaç:

Matrícula parcial de nou alumnat – el 8 i 9 de setembre. En aquest cas concret, la matrícula parcial s’ha de fer presencialment, demanant hora i portant la documentació impresa a Secretaria.

La matricula parcial només es fa en el cas de que quedin places lliures, un cop fetes les matricules de curs sencer.

Matrícula de vacants de persones amb requisits que no han fet la preinscripció – 12 i 13 de setembre – cal que us poseu en contacte amb secretaria@llotja.cat

indicant el nom del cicle en què esteu interessats/des.

Matrícula de continuïtat, només d’alumnat que s’hagi de matricular d’obra final. – el 13 i el 14 de setembre 2022. En aquest cas concret, la matrícula s’ha de fer presencialment, demanant hora i portant la documentació impresa a Secretaria.

Mòduls Solts d’assignatures de primer curs, fins a un 25% del total del cicle – Data a determinar.

IMPORT

En aquest enllaç podeu trobar els imports  en concepte de material fungible i sortides.