Matrícula de Grau Mitjà

ON PUC FER LA MATRÍCULA?

Si heu obtingut una vacant o heu de seguir cursant els estudis a Llotja, a les dates indicades més avall, us enviarem un correu des de l’aplicació TPVescola, perquè ompliu el corresponent formulari de matrícula i feu el pagament del material fungible. Tot el procés es realitza on-line.

  • Un cop finalitzat el període de matriculació establert expira la reserva de la plaça.

La devolució dels imports per baixa al centre només es realitzarà fins el dia 8 de setembre.


DATES

Dates per a fer la preinscripció: Les podeu consultar a l’apartat Preinscripció  GM

Matrícula de continuïtat19 a 30 de juny. (excepte matrícules de repetidors d’obra final LOGSE). Rebreu un missatge els dies previs des de TPVescola indicant com fer la matrícula.

Si curses una modalitat 3×2  d’Assistència al Producte Gràfic Interactiu i Imprès (2 cicles en 3 anys) has d’haver fet la preinscripció per segon curs i entre el 30 de juny i 7 de juliol, la matrícula de segon curs en finalitzar la primera especialitat.

Matrícula de nou alumnat de persones que han fet la preinscripció – 30 de juny al 7 de juliol (ambdós inclosos); Per fer el tràmit de matriculació rebreu un mail des de TPVescola.

Important: Els alumnes que NO heu fet la sol·licitud de preinscripció a Llotja i l’heu feta a altres escoles per a iniciar el procés de matrícula heu d’enviar un mail a secretaria@llotja.cat, respondrem a partir del dia 3 de juliol amb les claus de TPVescola per fer la matrícula. 


VACANTS i LLISTA D’ESPERA (formulari tancat):

Assignació de vacants de Grau Mitja: Fins 17 de juliol. Després de les proves d’accés de setembre assignarem noves vacants.

Si com a preinscrit formeu part de la llista d’espera, heu de comunicar el vostre interès en una de les vacants al formulari següent: FORMULARI FORA DE TERMINI .

El dia 12 de juliol, a les 13 hores del matí farem un acte via meet d’assignació de vacants amb preferència per a persones preinscrites. Si opteu a una vacant us enviarem l’enllaç per connectar-vos.


SETEMBRE:

Matrícula parcial de nou alumnat – el _ i _ de setembre. En aquest cas concret, la matrícula parcial s’ha de fer presencialment, demanant hora a secretaria@llotja.cat i portant la documentació impresa a Secretaria.

La matricula parcial només es fa en el cas de que quedin places lliures, un cop fetes les matricules de curs sencer.


Matrícula de continuïtat d’alumnat que s’hagi de matricular d’obra final. – el _ i el _ de setembre 2022. En aquest cas concret, la matrícula s’ha de fer presencialment, demanant hora i portant la documentació impresa a Secretaria.


Matrícula de vacants de Grau Mitjà , per a persones que han superat la prova d’accés del mes de setembre: https://www.llotja.cat/secretaria/post/vacants-de-cicles-de-grau-mitja-i-superior/


Mòduls Solts d’assignatures de primer curs, fins a un 25% del total del cicle – _ i _ d’octubre; a Secretaria, de 11 a 13 hores.  Publicitarem a la web a quins cicles hi ha places per fer mòduls solts el dia 11 d’octubre.

Dintre de les mesures flexibilitzadores del centre, es contempla l’oferta de mòduls solts per a l’alumnat sense requisits. L’alumne podrà demanar mitjançant sol.licitud, cursar fins un 25% del total del cicle. De forma que es guardarà la nota i en un futur, al complir els requisits d’accés, l’alumne haurà de cursar els mòduls que li permetin superar el curs. Els mòduls seran de 1r curs i que no estiguin distribuïts en dos cursos. Instruccions: Omplir la sol·licitud indicada i lliurar-la impresa a secretaria del centre a l’horari corresponent. Posteriorment al termini de presentació, el centre informarà a l’alumne sobre la resolució.


IMPORT

El material fungible és material que es comprarà a través de compra col·lectiva (fang, guix, tintes, cal, fotocopies, etc.) i que el professorat donarà directament a l’alumnat durant el curs.
A més d’aquest material, a principi de curs, des de tutoria, es pot donar un llistat de material individual que l’alumnat haurà de comprar de manera autònoma pel correcte desenvolupament del curs. En cas de fer una matrícula parcial el import és el mateix que el del curs sencer.

CFAM ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÈS/INTERACTIU. 1r curs – 30 euros
CFAM ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÈS. 2n curs – 63 euros
CFAM ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC INTERACTIU. 2n curs – 31 euros
CFAM FORJA ARTÍSTICA. 1r curs – 269 euros
CFAM FORJA ARTÍSTICA. 2n curs – 121 euros (l’alumnat compra metall segons projecte)
CFAM REPR. ART. EN FUSTA. 1r curs – 141 euros
CFAM REPR. ART. EN FUSTA. 2n curs – 72 euros (l’alumnat compra fusta segons projecte)
CFAM REVESTIMENTS MURALS. 1r curs – 153 euros
CFAM REVESTIMENTS MURALS. 2n curs – 128 euros
CFAM SERIGRAFIA ARTÍSTICA. 1r curs – 282 euros


NORMATIVA

Tota la informació està redactada d’acord a la RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024.