Estudis - Serigrafía Artística

Matrícula CFGM, vacants i llista d’espera

ON PUC FER LA MATRÍCULA?

Si heu estat admés us enviarem un correu des de l’escola al mail que vau fer constar a la preinscripció. Haureu d’omplir el corresponent formulari de matrícula i adjuntar la documentació. Tot el procés es realitza on-line.

IMPORTANT

  • Sense l’enviament de tota la documentació no es podrà realitzar la matrícula.
  • Un cop finalitzat el període de matriculació establert expira la reserva de la plaça.

.

DATES

Dates per a fer la preinscripció: Les podeu consultar a l’apartat Preinscripció  GM

Matrícula de continuïtatel _ de juny. (excepte matrícules de repetidors d’obra final LOGSE). El vostre tutor contactarà amb vosaltres via mail amb vosaltres dient-vos com fer la matrícula on-line.

Matrícula de nou alumnat de persones que han fet la preinscripció – _al _ de juliol (ambdós inclosos); Per fer el tràmit de matriculació us enviarem un mail des de l’escola el dia 8 de juliol.

Important: Els alumnes que NO heu fet la sol·licitud de preinscripció a Llotja i l’heu feta a l‘EA Massana, EA la Industrial o EA Illa, per a iniciar el procés de matrícula heu d’omplir el següent FORMULARI.

. Tota la matrícula es fa on-line.

VACANTS:

Per optar a una vacant us heu d’apuntar a la llista d’espera fins el dia 15 de juliol.

LLISTA D’ESPERA (FORA DE TERMINI):

Podeu optar  a una vacant omplint el següent FORMULARI PER A FORMAR PART DE LA LLISTA D’ESPERA fins el dia 15 de juliol.

El 23 de juliol resoldrem les vacants. En el cas de que us n’assignem una contactarem amb vosaltres via mail des de l’escola. La matrícula es farà presencialment els dies 4 i 5 de setembre.

En altres casos com no haver fet la preinscripció, en el cas de que us assignem vacant, la matrícula els dies _ i _ de setembre.

.

Matrícula parcial de nou alumnat – el _ i _ de setembre. En aquest cas concret, la matrícula parcial s’ha de fer presencialment, demanant hora a secretaria@llotja.cat i portant la documentació impresa a Secretaria.

La matricula parcial només es fa en el cas de que quedin places lliures, un cop fetes les matricules de curs sencer.

.

.

Matrícula de continuïtat, només d’alumnat que s’hagi de matricular d’obra final. – el _ i el _ de setembre 2022. En aquest cas concret, la matrícula s’ha de fer presencialment, demanant hora i portant la documentació impresa a Secretaria.

.

Matrícula de vacants de Grau Mitjà , per a persones que han superat la prova d’accés del mes de setembre: https://www.llotja.cat/secretaria/post/vacants-de-cicles-de-grau-mitja-i-superior/

.

Mòduls Solts d’assignatures de primer curs, fins a un 25% del total del cicle – _ i _ d’octubre; a Secretaria, de 11 a 13 hores.  Publicitarem a la web a quins cicles hi ha places per fer mòduls solts el dia 11 d’octubre.

Dintre de les mesures flexibilitzadores del centre, es contempla l’oferta de mòduls solts per a l’alumnat sense requisits. L’alumne podrà demanar mitjançant sol.licitud, cursar fins un 25% del total del cicle. De forma que es guardarà la nota i en un futur, al complir els requisits d’accés, l’alumne haurà de cursar els mòduls que li permetin superar el curs. Els mòduls seran de 1r curs i que no estiguin distribuïts en dos cursos. Instruccions: Omplir la sol·licitud indicada i lliurar-la impresa a secretaria del centre a l’horari corresponent. Posteriorment al termini de presentació, el centre informarà a l’alumne sobre la resolució.

.

IMPORT

En aquest enllaç podeu trobar els imports  en concepte de material fungible i sortides.

FORMULARI. El 5 de setembre ens posarem en contacte amb vosaltres via mail. La matrícula es farà presencialment els dies 6 i 7 de setembre. 

En altres casos com no haver fet la preinscripció, però teniu requisits o si heu fet la preinscripció però falten requisits també hi ha llista d’espera. Us hi podeu apuntar en aquest altre FORMULARI. El 13 de setembre us escriurem un mail des de l’escola dient si heu estat admesos i com fer la matrícula els dies 14 i 15 de setembre. 

.

Matrícula parcial de nou alumnat – el 8 i 9 de setembre. En aquest cas concret, la matrícula parcial s’ha de fer presencialment, demanant hora a secretaria@llotja.cat i portant la documentació impresa a Secretaria.

La matricula parcial només es fa en el cas de que quedin places lliures, un cop fetes les matricules de curs sencer.

.

.

Matrícula de continuïtat, només d’alumnat que s’hagi de matricular d’obra final. – el 13 i el 14 de setembre 2022. En aquest cas concret, la matrícula s’ha de fer presencialment, demanant hora i portant la documentació impresa a Secretaria.

.

Matrícula de vacants de Grau Mitjà , per a persones que han superat la prova d’accés del mes de setembre – Data a determinar.

.

Mòduls Solts d’assignatures de primer curs, fins a un 25% del total del cicle – Data a determinar.

.

IMPORT

En aquest enllaç podeu trobar els imports  en concepte de material fungible i sortides.