Matrícula CFGM, vacants i llista d’espera

ON PUC FER LA MATRÍCULA?

Si heu obtingut una vacant, a les dates indicades més avall, us enviarem un correu des de l’aplicació TPVescola, perquè ompliu el corresponent formulari de matrícula i feu el pagament del material fungible. Tot el procés es realitza on-line.

  • Un cop finalitzat el període de matriculació establert expira la reserva de la plaça.

DATES

Dates per a fer la preinscripció: Les podeu consultar a l’apartat Preinscripció  GM

Matrícula de continuïtat22 i 23 de juny. (excepte matrícules de repetidors d’obra final LOGSE). El vostre tutor contactarà amb vosaltres via mail dient-vos com fer la matrícula on-line.

Si curses una modalitat 3×2  d’Assistència al Producte Gràfic Interactiu i Imprès (2 cicles en 3 anys) has de fer la preinscripció i matrícula de segon curs en finalitzar la primera especialitat.

Matrícula de nou alumnat de persones que han fet la preinscripció – 30 de juny al 7 de juliol (ambdós inclosos); Per fer el tràmit de matriculació rebreu un mail des de TPVescola.

Important: Els alumnes que NO heu fet la sol·licitud de preinscripció a Llotja i l’heu feta a l‘EA Massana, EA la Industrial o EA Illa, per a iniciar el procés de matrícula heu d’omplir el següent FORMULARI.


VACANTS i LLISTA D’ESPERA (formulari a partir del 29 de juny):

Si com a preinscrit formeu part de la llista d’espera, heu de comunicar el vostre interès en una de les vacants al formulari següent:  FORMULARI PER A FORMAR PART DE LA LLISTA D’ESPERA a partir del 29 de juny i fins el 7 de juliol.

El dia 11 de juliol, a les 10 hores, farem un acte via meet d’assignació de vacants amb preferència per a persones preinscrites seguint l’ordre en que consten a la llista d’espera del Departament. Si esteu inscrits al formulari de llista d’espera, el dia abans us enviarem enllaç i hora per connectar-vos.


SETEMBRE:

Matrícula parcial de nou alumnat – el _ i _ de setembre. En aquest cas concret, la matrícula parcial s’ha de fer presencialment, demanant hora a secretaria@llotja.cat i portant la documentació impresa a Secretaria.

La matricula parcial només es fa en el cas de que quedin places lliures, un cop fetes les matricules de curs sencer.


Matrícula de continuïtat d’alumnat que s’hagi de matricular d’obra final. – el _ i el _ de setembre 2022. En aquest cas concret, la matrícula s’ha de fer presencialment, demanant hora i portant la documentació impresa a Secretaria.


Matrícula de vacants de Grau Mitjà , per a persones que han superat la prova d’accés del mes de setembre: https://www.llotja.cat/secretaria/post/vacants-de-cicles-de-grau-mitja-i-superior/


Mòduls Solts d’assignatures de primer curs, fins a un 25% del total del cicle – _ i _ d’octubre; a Secretaria, de 11 a 13 hores.  Publicitarem a la web a quins cicles hi ha places per fer mòduls solts el dia 11 d’octubre.

Dintre de les mesures flexibilitzadores del centre, es contempla l’oferta de mòduls solts per a l’alumnat sense requisits. L’alumne podrà demanar mitjançant sol.licitud, cursar fins un 25% del total del cicle. De forma que es guardarà la nota i en un futur, al complir els requisits d’accés, l’alumne haurà de cursar els mòduls que li permetin superar el curs. Els mòduls seran de 1r curs i que no estiguin distribuïts en dos cursos. Instruccions: Omplir la sol·licitud indicada i lliurar-la impresa a secretaria del centre a l’horari corresponent. Posteriorment al termini de presentació, el centre informarà a l’alumne sobre la resolució.


IMPORT

El material fungible és material que es comprarà a través de compra col·lectiva (fang, guix, tintes, cal, fotocopies, etc.) i que el professorat donarà directament a l’alumnat durant el curs.
A més d’aquest material, en matricular-se, es donarà un llistat de material individual que l’alumnat haurà de comprar de manera autònoma pel correcte desenvolupament del curs. En cas de fer una matrícula parcial el import és el mateix que el del curs sencer.

CFAM ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÈS/INTERACTIU. 1r curs – 30 euros
CFAM ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÈS. 2n curs – 63 euros
CFAM ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC INTERACTIU. 2n curs – 31 euros
CFAM FORJA ARTÍSTICA. 1r curs – 269 euros
CFAM FORJA ARTÍSTICA. 2n curs – 121 euros (l’alumnat compra metall segons projecte)
CFAM REPR. ART. EN FUSTA. 1r curs – 141 euros
CFAM REPR. ART. EN FUSTA. 2n curs – 72 euros (l’alumnat compra fusta segons projecte)
CFAM REVESTIMENTS MURALS. 1r curs – 153 euros
CFAM REVESTIMENTS MURALS. 2n curs – 128 euros
CFAM SERIGRAFIA ARTÍSTICA. 1r curs – 282 euros


NORMATIVA

Tota la informació està redactada d’acord a la RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024.