2

Matrícula de Grau Mitjà

Apd Eas Sense Requisit0

QUÈ NECESSITO PER ACCEDIR-HI?

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/artistics-esportius/apd/


DATES

MATRÍCULA D’ALUMNAT QUE JA ÉS A L’ESCOLA I CONTINUA AL MATEIX CICLE

Data: 18 al 21 de juny*. Rebreu un missatge els dies previs des de tutoria indicant com fer la matrícula.

Pas 1: Omplir el formulari que rebreu en el correu des de tutoria.

Pas 2: Pagar via TPVescola. Rebreu un mail al correu corporatiu de l’escola llotja.cat indicant com fer el pagament.

L’alumnat que ha de repetir primer (amb menys del 75% superat), a més a més, haurà de passar per secretaria, per fer l’adaptació al pla nou.

Si curses una modalitat 3×2 d’Assistència al Producte Gràfic Interactiu i Imprès (2 cicles en 3 anys) i vols fer el segon curs de l’altre cicle pots veure el procediment al següent enllaç: https://www.llotja.cat/secretaria/post/matricula-de-segon-curs-de-cicles-formatius-3×2/

*Excepte l’alumnat repetidor d’obra final LOE, que la fa el setembre.

MATRÍCULA D’ALUMNAT NOU

En primer lloc heu d’haver fer la preinscripció. Les dates per a fer la preinscripció les podeu consultar a l’apartat preinscripció CFAM

Un cop feta la preinscripció, si heu estat admeses, heu de fer la matrícula del 16 a 19 de juliol (ambdós inclosos); Per fer el tràmit de matriculació rebreu un mail des de l’escola. 

Pas 1: Omplir el formulari que rebreu des de l’escola.

Pas 2: Pagar via TPVescola. Rebreu un mail al correu personal indicant com entrar a l’aplicatiu i fer el pagament.

Important: Els alumnes que NO heu fet la sol·licitud de preinscripció a Llotja i l’heu feta a altres escoles heu d’enviar un mail a secretaria@llotja.cat, respondrem a partir del dia 16 de juliol indicant com fer la matrícula. 


VACANTS i LLISTA D’ESPERA (A partir del 16 de juliol):

Si voleu optar una vacant us heu d’inscriure al següent formulari (l’activarem a partir del 16 de juliol)

Si hi ha vacants, seguint l’ordre de la llista d’espera del departament i posteriorment del formulari, us enviarem un mail des de l’escola. La vacant s’ha d’acceptar en un termini de 24 hores o es perd la plaça.


SETEMBRE:

Matrícula parcial de nou alumnat – el _ i _ de setembre. En aquest cas concret, la matrícula parcial s’ha de fer presencialment, demanant hora a secretaria@llotja.cat i portant la documentació impresa a Secretaria.

La matricula parcial només es fa en el cas de que quedin places lliures, un cop fetes les matricules de curs sencer.


Matrícula de continuïtat d’alumnat que s’hagi de matricular d’obra final. – el _ i el _ de setembre 2022. En aquest cas concret, la matrícula s’ha de fer presencialment, demanant hora i portant la documentació impresa a Secretaria.


Matrícula de vacants de Grau Mitjà , per a persones que han superat la prova d’accés del mes de setembre: https://www.llotja.cat/secretaria/post/vacants-de-cicles-de-grau-mitja-i-superior/


Mòduls Solts d’assignatures de primer curs, fins a un 25% del total del cicle – _ i _ d’octubre; a Secretaria, de 11 a 13 hores.  Publicitarem a la web a quins cicles hi ha places per fer mòduls solts el dia 11 d’octubre.

Dintre de les mesures flexibilitzadores del centre, es contempla l’oferta de mòduls solts per a l’alumnat sense requisits. L’alumne podrà demanar mitjançant sol.licitud, cursar fins un 25% del total del cicle. De forma que es guardarà la nota i en un futur, al complir els requisits d’accés, l’alumne haurà de cursar els mòduls que li permetin superar el curs. Els mòduls seran de 1r curs i que no estiguin distribuïts en dos cursos. Instruccions: Omplir la sol·licitud indicada i lliurar-la impresa a secretaria del centre a l’horari corresponent. Posteriorment al termini de presentació, el centre informarà a l’alumne sobre la resolució.


IMPORT

El material fungible és material que es comprarà a través de compra col·lectiva (fang, guix, tintes, cal, fotocopies, etc.) i que el professorat donarà directament a l’alumnat durant el curs.
A més d’aquest material, a principi de curs, des de tutoria, es pot donar un llistat de material individual que l’alumnat haurà de comprar de manera autònoma pel correcte desenvolupament del curs. En cas de fer una matrícula parcial el import és el mateix que el del curs sencer.

CFAM ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÈS/INTERACTIU. 1r curs – 30 euros
CFAM ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÈS. 2n curs – 63 euros
CFAM ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC INTERACTIU. 2n curs – 31 euros
CFAM FORJA ARTÍSTICA. 1r curs – 269 euros
CFAM FORJA ARTÍSTICA. 2n curs – 121 euros (l’alumnat compra metall segons projecte)
CFAM REPR. ART. EN FUSTA. 1r curs – 141 euros
CFAM REPR. ART. EN FUSTA. 2n curs – 72 euros (l’alumnat compra fusta segons projecte)
CFAM REVESTIMENTS MURALS. 1r curs – 153 euros
CFAM REVESTIMENTS MURALS. 2n curs – 128 euros
CFAM SERIGRAFIA ARTÍSTICA. 1r curs – 282 euros


BAIXA

La devolució dels imports per baixa al centre només es realitzarà fins el dia 8 de setembre

NORMATIVA

Tota la informació està redactada d’acord a la RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024.