Estudis - Revestiments Murals

Grau Mitjà: Preinscripció

Al final de l’entrada podeu veure la publicació de la llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició (publicació del 8 de juliol de 2022)

Enllaç a la web del Departament d’Educació sobre preinscripció de CF DE GRAU MITJÀ

La sol·licitud de preinscripció ha de ser única i només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona a cicles formatius de grau mitjà, on s’hi poden indicar peticions d’admissió a diversos centres, cicles i torns per ordre de preferència.

EN QUINS CASOS HE DE FER LA PREINSCRIPCIÓ?

 • Si vols matricular-te com a nou alumne a un Cicle Formatiu de l’EA LLotja
 • Si canvies de centre mentre curses un cicle formatiu
 • Si estàs fent un cicle a Llotja i vols canviar a un altre cicle
 • Si curses una modalitat 3×2 (2 cicles en 3 anys) has de fer la preinscripció en finalitzar la primera especialitat.

.

ON PUC FER LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ?

Pots fer la sol·licitud de preinscripció, dins el termini establert, al següent enllaç:

Presentació de la sol·licitud de preinscripció

.

COM ACCEDIR?

-Accés directe amb titulació

 • Llicenciatura o Grau en belles arts
 • Tècnics o tècnics superiors en Arts plàstiques i Disseny o una família equivalent
 • Si has superat cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics del pla d’estudis 1963
 • Amb exempció reconeguda per tenir experiència laboral relacionada
 • Amb exempció reconeguda per tenir formació universitària amb mínim de 18 crèdits relacionats amb arts plàstiques i disseny
 • Qui ha cursat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics
 • .

-Accés amb prova específica de les proves d’accés.

 • Persones que tinguin el Títol de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria o equivalent.
 • Graduats en batxillerat en una modalitat diferent a la d’arts
 • Titulats com a tècnics de formació professional d’una família no equivalent
 • .

-Accés sense titulació, amb prova específica i comuna de les proves d’accés.

En aquest cas, cal tenir més de 17 anys (o bé complir-los durant l’any natural) i cal fer, a més de la prova específica, una prova comuna.

Els alumnes de primer curs matriculats a l’escola no cal que feu la  preinscripció. Us podeu matricular directament. 

DATES A TENIR EN COMPTE:

Us recordem que s’ha de parar molta atenció a tots els terminis.

Publicació de l’oferta inicial: 16 de maig de 2022. (per a consultar l’oferta formativa, feu clic aquí, introduïu el codi de centre 08013329 i cliqueu damunt la icona de l’escola en el mapa)

Període de presentació de sol·licituds: del 17 al 23 de maig de 2022, ambdós inclosos.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 9 de juny de 2022.

Termini per presentar una reclamació: del 9 al 16 de juny de 2022 utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2022

Sorteig del número de desempat: 22 de juny de 2022, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 214, Barcelona).

Publicació de la llista ordenada: 28 de juny de 2022. La podeu veure al final d’aquesta entrada.

Publicació de l’oferta final:  7 de juliol de 2022. La podeu veure al final de l’entrada.

Publicació de la relació d’alumnes admesos i llista d’espera: 8 de juliol de 2022.

Dates i procediment per a fer la matrícula: Ho podeu consultar a l’apartat matrícula GM

Important: Si us heu quedat sense plaça o no heu fet la preinscripció, podeu matricular-vos la llista d’espera. Veureu el funcionament a  l’apartat matrícula GM.

Publicació de l’oferta final (a partir del 7 de juliol):

 • Criteris específics de prioritats d’accés:
 • Accés per alumnat amb requisits: reserva del 80% de les places dels cicles de grau mitjà 

s’ordenen per la mitjana dels estudis cursats (alumnes d’accés directe: batxillerat d’art i cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional equivalent) o amb la qualificació de la part específica de la prova

 • Accés per alumnat sense requisits: reserva del 20 % de les places dels cicles de grau mitjà . S’ordenen amb la seva qualificació de la prova d’accés (part comuna i específica)

En cas d’empat es fa un sorteig per determinar el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds.

Si per una de les vies d’accés no s’ocupen totes les places que li corresponen, les ocupen els alumnes excedents de l’altra via.