Estudis - Revestiments Murals

Preinscipció de Grau Mitjà


Com puc accedir a un cicle de Grau Mitjà?

Via 1: Per a les sol·licituds que accedeixen sense reunir els requisits acadèmics, superant la part comuna i la part específica de la prova d’accés. Es reserva el 20 % de les places dels cicles de grau mitjà. S’ordenen amb la seva qualificació de la prova d’accés (part comuna i específica)

Via 2. Per a les sol·licituds que al·leguen accés directe o reunint els requisits acadèmics, han de fer la prova específica d’accés. Es reserva el 80% de les places dels cicles de grau mitjà. S’ordenen per la mitjana dels estudis cursats (alumnes d’accés directe: batxillerat d’art i cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional equivalent) o amb la qualificació de la part específica de la prova

La sol·licitud de preinscripció ha de ser única i només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona a cicles formatius de grau mitjà, on s’hi poden indicar peticions d’admissió a diversos centres, cicles i torns per ordre de preferència.

EN QUINS CASOS HE DE FER LA PREINSCRIPCIÓ?

 • Si vols matricular-te com a nou alumne a un Cicle Formatiu de l’EA Llotja has de fer la preinscripció a primer curs
 • Si canvies de centre mentre curses un cicle formatiu has de fer la preinscripció a primer curs
 • Si estàs fent un cicle a Llotja i vols canviar a un altre cicle, has de fer la preinscripció a primer curs
 • Només si curses una modalitat 3×2 a l’Escola Llotja (2 cicles en 3 anys) has de fer la preinscripció de segon curs i fer la matrícula en finalitzar la primera especialitat.

.

ON PUC FER LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ?

Pots fer la sol·licitud de preinscripció, dins el termini establert, al següent enllaç:

Presentació de la sol·licitud de preinscripció

.

COM ACCEDIR?

-Accés directe amb titulació

 • Llicenciatura o Grau en belles arts
 • Tècnics o tècnics superiors en Arts plàstiques i Disseny o una família equivalent
 • Si has superat cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics del pla d’estudis 1963
 • Amb exempció reconeguda per tenir experiència laboral relacionada
 • Amb exempció reconeguda per tenir formació universitària amb mínim de 18 crèdits relacionats amb arts plàstiques i disseny
 • Qui ha cursat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics
 • .

-Accés amb prova específica de les proves d’accés.

 • Persones que tinguin el Títol de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria o equivalent.
 • Graduats en batxillerat en una modalitat diferent a la d’arts
 • Titulats com a tècnics de formació professional d’una família no equivalent
 • .

-Accés sense titulació, amb prova específica i comuna de les proves d’accés.

En aquest cas, cal tenir més de 17 anys (o bé complir-los durant l’any natural) i cal fer, a més de la prova específica, una prova comuna.

Els alumnes de primer curs matriculats a l’escola no cal que feu la  preinscripció. Us podeu matricular directament. 

DATES A TENIR EN COMPTE:

Us recordem que s’ha de parar molta atenció a tots els terminis.

Publicació de l’oferta inicial: _ de maig de 2022. (per a consultar l’oferta formativa, feu clic aquí, introduïu el codi de centre 08013329 i cliqueu damunt la icona de l’escola en el mapa)

Període de presentació de sol·licituds: 

 • Del 12 al 18 d’abril i del 9 al 15 de maig. 

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 30 de maig de 2023.

Termini per presentar una reclamació: del 30 de maig al 6 de juny de 2023 utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2023

Sorteig del número de desempat: 13 de juny de 2023, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 214, Barcelona).

Publicació de la llista ordenada: 19 de juny de 2023. La podeu veure al final d’aquesta entrada.

Publicació de l’oferta final:  28 de juny de 2023. La podeu veure al final de l’entrada.

Publicació de la relació d’alumnes admesos i llista d’espera: 29 de juny de 2023.

Dates i procediment per a fer la matrícula: Ho podeu consultar a l’apartat matrícula GM

Important: Si us heu quedat sense plaça o no heu fet la preinscripció, podeu matricular-vos la llista d’espera. Veureu el funcionament a  l’apartat matrícula GM.

S’estableixen dues vies d’accés:

En cas d’empat es fa un sorteig per determinar el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds.

Si per una de les vies d’accés no s’ocupen totes les places que li corresponen, les ocupen els alumnes excedents de l’altra via. 

Tota la informació es contempla a la RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024.

Secretaria