Còpia De Silueta 11

Què són els short term programs i a quins participem?

Les estades intensives combinades d’estudis (Blended Intensive Programme, BIP) són estades a d’altres estats de l’entorn Erasmus, de curta durada d’entre 15 i 30 dies i adreçades a l’estudiantat i personal. Es combinen amb una part virtual obligatòria on es reuneix les participants en línia per treballar de forma col·lectiva i simultània en tasques específiques que estiguin integrades a l’estada i que comptin per als resultats generals de l’aprenentatge.

Des de l’escola Llotja actualment estem participant als següent BIP:

I anteriorment també hem participat a altres accions internacionals de curta durada com:

Latvian Folk Art