Estudis - Batxillerat Artístic

Què és innovació educativa?

La innovació educativa és un marc de treball que posa el focus en l’avaluació pedagògica, vinculada també al funcionament i la gestió dels centres educatius. No és més que allò que està implícit en l’educació, l’avaluació contínua del que fem i la cerca de millors eines i procediments per a fer-ho.

El curs 2020-21 l’escola Llotja va iniciar els següents projectes d’innovació:

Eines per al Canvi
Xarxes pel Canvi
Batxillerat Competencial