NARRATIVES D’ARXIU: Seminari sobre processos de recerca i producció en contextos de mediació artística

Dins del marc del 240è aniversari de l’Escola Superior de Disseny i Art Llotja, Col·lectivaccions, ESDA Llotja, Fabra i Coats-Fàbrica de Creació i Sala d’Art Jove proposem la segona edició del seminari sobre contextos de comissariat, formació i producció, dirigit a col·lectius, artistes, dissenyadors i mediadors culturals interessats en expandir i compartir la seva formació.

Enguany segueixen vigents els eixos temàtics de conceptualització, realització, producció, comunicació i mediació d’un projecte. En aquesta ocasió però, els temes s’articulen transversalment a cadascun dels projectes i col·lectius que presenten casos, al mateix temps que es posa l’èmfasi en dilemes com autoria, reconstrucció, commemoració, narratives plurals, valor del document i l’arxiu, mirades crítiques a la història i al patrimoni, memòries de la vida quotidiana, etc.

En aquesta edició la intenció és propiciar la participació dels assistents en els continguts i el desenvolupament del seminari, així com el contacte i l’intercanvi entre professionals.

 

PROGRAMA:

DIMECRES, 11 de MARÇ, 10:30 – 13:00 h. Centre Cultural Albareda

DIA 1: ITINERÀNCIA URBANA

Membres del Taller de ficció del Poble Sec + deriva amb Ruta de Autor (Ruta per les indianes).

L’enfocament es posarà en com el concepte de ficció esdevé un element que articula el taller, situat en dos espais del barri de Poble Sec (la Plaça de les Navas i el Carrer Puríssima Concepció), i en com s’ha anat constituïnt l’arxiu de cadascun d’aquests espais a través de metodologies dialògiques, on les ficcions esdevenen un eix de debat, discussió i visualització reflexiva dels conflictes sobre Navas i Puríssima. Lloc: itinerància urbana per diversos llocs de la ciutat (pendent de confirmació).

MEETING POINT, 16:00 – 19:00 h.

ESPAI DE TROBADA I CONSULTA

Lloc de trobada i treball per consultar informació sobre les propostes presentades i realitzar encontres amb altres professionals assistents al seminari.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
DIJOUS, 12 de MARÇ, 10:30 – 13:00 h. Fabra i Coats

DIA 2: PRESENTACIÓ DE PROJECTES (sessions paral·leles)

PANEL 1: La formació en educació artística: història i commemoració.

MODERA: Oriol Fontdevila

Obert als centres de formació artística. En especial es reflexionarà sobre els esdeveniments de commemoració de les institucions de formació artística, l’impacte que la seva memòria té en els seus plantejaments futurs…

PANEL 2: Mediació artística i intervenció cultural en l’àmbit del patrimoni col·lectiu.

MODERA: Lluc Mayol

Enfocat a comissaris, creadors, col·lectius i agents culturals que han realitzat o estan realitzant projectes artístics i culturals al voltant dels temes del seminari (patrimoni, reconstrucció de la història i arxiu), amb l’objectiu de posar sobre la taula iniciatives dutes a terme i/o en curs, assenyalant els processos i tensions que emergeixen.

PANEL 3: Construint mirades al voltant de la història: escola i memòria.

MODERA: Alfred Porres

Dirigit al professorat de primària i secundària, però també als diversos contextos educatius informals, on es podran presentar iniciatives de formació dutes a terme i/o en curs al voltant dels temes del seminari.

MEETING POINT 16:00 – 19:00 h.

ESPAI DE TROBADA I CONSULTA

Lloc de trobada i treball per consultar informació sobre les propostes presentades al matí, per profunditzar temes i estabilir connexions amb altres professionals assistents al seminari.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
DIVENDRES, 13 de MARÇ 10:30 – 13:00 h. Fabra i Coats

DIA 3: VISITA GUIADA i LECTURA DRAMATITZADA

A càrrec de: Amics de la Fabra i Coats i del projecte Taxikey (Carme Illa, Jon Mármol) + Joan Roca (exposició Fabra i Coats fa Museu).

Es tractarà de presentar i observar les relacions i col·laboracions entre els tres agents convidats. Propostes basades en relacions i dinàmiques dialògiques entre agents i iniciatives ciutadanes; projectes artístics; plataformes de formació i institucions culturals, que generen un replantejament del paper dels diversos agents involucrats, deslocalitzant la presa de decisions, els criteris i objectius, i que articulen dinàmiques en múltiples direccions, plantejant nous escenaris per a la producció cultural, la construcció i conservació del patrimoni, i l’activació d’espais de creació i interpretació de sentit. Lloc: Fàbra i Coats-Fàbrica de Creació.

MEETING POINT 16:00 – 19:00 h.

ESPAI DE TROBADA I CONSULTA

Lloc de trobada i treball per consultar informació sobre les propostes presentades i realitzar encontres amb altres professionals assistents al seminari. Aquest últim dia es treballarà la cloenda del seminari i es dedicarà un espai per dibuixar futures possibles línies de treball.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

INSCRIPCIÓ

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

MÉS INFORMACIÓ

OBJECTIUS GENERALS

 1. Presentar una sèrie de projectes artístics i de mediació que reflexionin al voltant de les nocions de patrimoni, història i arxiu de manera crítica: polítiques d’arxiu; narratives en fricció; activació dels materials; deconstrucció dels discursos hegemònics, etc.
 2. Convidar a diversos agents culturals, artístics, educatius i de mediació, a presentar projectes en la línea del marc de discussió del seminari -a través d’un format de panels/posters- per tal de generar una comunitat de saber i de trobada.
 3. Activar processos de col·laboració entre aquests agents i col·lectius, per discutir sobre els dilemes i possibles iniciatives futures.
 4. Repensar el present i futur dels centres de formació (formals i informals) en l’actual context de formació i producció artística, cultural, social… doncs cada cop més estan en relació i diàleg permanent amb un complex entramat de projectes artístics i culturals, centres de producció, museus, col·lectius d’artistes i productors/es culturals que realitzen formació, etc.

PREGUNTES CLAUS QUE ARTICULEN EL SEMINARI

 • Com articular un projecte educatiu curricular de centre a partir de l’esdeveniment de la commemoració, i no caure en una narrativa celebratòria, heroica i aproblemàtica?
 • Com recuperar el patrimoni i generar noves lectures sobre l’arxiu, el present i el futur (de les institucions artístiques i de formació, d’un col·lectiu…).
 • De quina manera es poden generar diverses narratives que no només reconstrueixin la història sinó que posin en acció i debat crític els processos de formació, recerca, creació i comunicació en processos de commemoració i/o reconstrucció històrica?
 • Com les narratives construïdes generen relats en fricció? Qui relata? Què i com es visibilitza?

EIXOS DE DISCUSSIÓ

 • Deconstruint l’arxiu: patrimoni, memòria col·lectiva i esdeveniment.
 • Encarnant l’arxiu. pràctiques performàtiques i narratives decolonials.
 • Enunciant l’arxiu: memòria oral i artefactes de la quotidianitat.
 • Inventant l’arxiu: ficció i polítiques de l’oblit.
Añadir a favoritos el permalink.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *