FASES DE TREBALL

FASE 1. MEDIACIÓ, FORMACIÓ I RECERCA INICIAL

 • Negociació interna del projecte amb tots els agents implicats a l’escola.
 • Consolidació de l’Equip Base i les comissions de suport al projecte format per equips híbrids de professionals de l’escola i agents externs, amb una dinàmica de treball en equip i col·laboració.
 • Disseny i dinamització d’activitats de formació i introducció a la recerca.
 • Introducció a tots els participants del context del projecte i estudi d’exemples de projectes afins (per tema i per metodologia)
 • Construcció d’un espai intern de comunicació entre projectes, intercanvi i recursos a l’espai Moodle Llotja 240.

FASE 2. SEGUIMENT DELS PROJECTES

 • Formació dels grups i definició dels projectes que es duen a terme.
 • Els alumnes dediquen temps a fer recerca específica sobre els projectes en curs, i s’estudia la possibilitat de realitzar activitats complementàries de formació, comunicació i disseminació dels projectes.
 • Es complementa el procés amb activitats com: visites a llocs emblemàtics; visites a tallers; xerrades amb diferents convidats, etc.
 • Contacte i seguiment dels projectes per part de l’Equip Base:
  • Suport a la recerca amb materials específics.
  • Sessions de seguiment dels projectes.
  • Reunions entre projectes i possibles col·laboracions entre departaments i seus de l’escola.
  • Concreció dels projectes i treball amb l’alumnat.Elaboració i entrega d’informació del procés de treball i avançament en la concreció final dels projectes i de les possibles propostes per al programa d’activitats 240+.

FASE 3. DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES

 • Seguiment del procés de treball amb la producció o no del projecte, segons el format de l’assignatura.
 • Cada grup elabora un curt escrit d’una pàgina on s’explica el projecte, la recerca duta a terme i on es defineixen les necessitats tècniques de producció. Durant aquesta fase, s’aprofita la dinàmica del grup per tal de compartir els projectes i mantenir una visió crítica-constructiva davant del procés.
 • Entrega d’una descripció detallada del projecte, que inclou informació, documentació fotogràfica del procés, noms dels participants, etc.
 • Elaboració a partir d’aquesta informació del programa d’activitats 240+ i del lloc web del projecte.

FASE 4. COMUNICACIÓ, DISSEMINACIÓ I PRODUCCIÓ DELS PROJECTES

 • Comunicació a través del lloc web del procés de treball i dels projectes desenvolupats.
 • Presentació pública del programa d’activitats fruit del treball d’alumnat i professorat a les aules.
 • Producció de les activitats internes i externes del projecte.
 • Disseminació i comunicació del projecte.
 • Procés permanent de contacte amb entitats, agents i col·laboradors amb la idea d’expandir i reflexionar sobre el futur de l’Escola Llotja d’una manera participativa i contextualitzada.
 • Difusió i realització del programa d’activitats 240+

FASE 5. AVALUACIÓ, CONTINUÏTAT I FUTUR

Tot el procés del treball del 240+ es completa amb moments d’avaluació tant de l’Equip Base -Col·lectivaccions i la direcció de l’escola- com amb la totalitat dels projectes i agents involucrats, per tal de reflexionar sobre la pràctica, desenvolupar relacions entre projectes, connexions amb àmbits més amplis relacionats amb l’educació i la cultura, així com facilitar la continuïtat i ampliació d’aquest procés de reflexió i treball en el futur, des de la recuperació activa de la memòria i el patrimoni de l’escola.

Comentarios cerrados