QUÈ ÉS EL 240+

En el marc de celebració del 240è aniversari de la seva creació, l’Escola Superior de Disseny i Art Llotja du a terme el projecte 240+, un procés d’innovació docent amb la col·laboració de Col·lectivaccions. L’ESDA Llotja és un centre d’ensenyament públic on l’art i el disseny faciliten espais de producció que s’obren a la recerca, la innovació responsable i la pràctica creativa com un fet que pot incidir, interactuar i transformar l’espai social i cultural a la vegada que el mateix espai educatiu.

240+ articula els continguts curriculars de les dues seus (Ciutat de Balaguer i Sant Andreu) a partir d’un seguit de propostes que professorat i alumnat desenvolupen a la aules. La comunitat educativa de Llotja genera una sèrie de projectes que posen en relació discursos sobre el patrimoni artístic, cultural i social de l’Escola Llotja, en relació a la seva situació i context en l’actualitat. El focus es situa en les metodologies i posicionaments teòrics, conceptuals i professionals amb una visió crítica de les nocions d’educació artística i de disseny, patrimoni material, patrimoni immaterial, memòria i arxiu, posant l’accent també en la mediació, producció i disseminació dels projectes i el seu accés públic.

És per aquest motiu que el projecte 240+ entén la celebració des de la recuperació de la pròpia activitat a l’aula entre el professorat i l’alumnat per tal de generar el programa d’activitats del 240+. Un doble procés (educatiu i de recerca) que esdevé de forma transversal en tot el centre i amb vocació de continuïtat en el temps. Aquest procés compta amb el suport permanent de l’Equip Base, un grup de professionals de l’escola i agents externs que dóna suport i acompanya la realització dels projectes. 240+ no només produeix un conjunt de projectes de recerca contrastats sinó també, a nivell general, permet indagar i fer una reflexió autocrítica sobre la manera com la formació s’implementa. S’estableix un diàleg més ampli al voltant del cas, que connecta amb els nous models de formació artística que s’estan consolidant a nivell internacional.

Un objectiu permanent del projecte 240+ és la col·laboració d’altres agents, entitats i institucions, des de diferents àmbits (social, d’investigació, pedagògic, cultural i professional, empresarial, industrial…), per tal de contextualitzar el passat, el present i el futur de l’escola en un context i discurs més ampli de convivència i generació de coneixement, cultura, reflexió i, per suposat, celebració. Durant tot l’any es duran a terme exposicions, seminaris, publicacions, creació d’arxius documentals… i es crearan projectes col·laboratius amb entitats com Sala d’Art Jove, ICUB, Fabra i Coats, Fàbrica de Creació, Fundació Miró, Escola Massana, Museu d’Història de la Ciutat, Biblioteca de Catalunya, Facultat de Belles Arts, Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Museu Picasso, Museu del Disseny dHUB, Xarxa Hibridacions i Contextos, entre d’altres.

La Llotja es posiciona amb una línia d’acció centrada en l’activitat educativa, però sense perdre el context i la interacció social, generant espais de debat i de recerca, així com d’inserció laboral i participació ciutadana. L’art i el disseny dins del procés educatiu faciliten espais de producció que s’obren a la recerca i la innovació responsable. L’Escola entén la pràctica creativa com una pràctica que pot incidir, interactuar i transformar l’espai social i cultural. D’aquí que s’hagi creat el projecte 240+ com un seguit de propostes i processos pedagògics que consisteixen en la creació i seguiment d’experiències, transmissió de coneixements i valors amb els recursos i infraestructures que tenim al nostre abast, posant en relació vivències sorgides des del context i les necessitats del nostre entorn.

Comentarios cerrados