INICIEM EL PROJECTE

BASES DE TREBALL I MATERIAL DIDÀCTIC

Per tal de facilitar el procés d’acompanyament dels projectes, s’elaboren una sèrie de materials didàctics de consulta que reconstrueixen diversos casos i projectes referents, en relació als àmbits temàtics del 240+ (patrimoni, col·lecció, història, arxiu, context social, cultural i educatiu) a partir d’una sèrie d’ítems: breu descripció; context; agents i entitats participants; tipus d’arxiu o material; ús i presència en el projecte; àmbits de treball; marc conceptual i conceptes clau.

240+ reunió equips de treball

UN ESPAI ONLINE D’INTERCANVI I FORMACIÓ: MOODLE LLOTJA 240
Tanmateix, per propiciar el contacte entre projectes, el seguiment del desenvolupament de les propostes i l’intercanvi d’informació, es crea l’espai Moodle Llotja 240 -on es penja tot el material de consulta i les demandes de documentació- i es creen unes fitxes per tal de sintetitzar i compartir la informació, així com els processos de treball de cadascun dels projectes.

col·lectivaccions

SUPORT ALS PROJECTES 240+: CREACIÓ DE L’EQUIP BASE: COMISSIONS I PARTICIPANTS
Paral·lelament, ESDA Llotja amb la col·laboració de Col·lectivaccions, crea una estructura de treball a partir d’un grup de professorat i agents externs estable, que s’articula com un Equip Base encarregat de fer el seguiment i donar suport en els avenços del professorat i els projectes.
L’Equip Base està format per la direcció del centre, professorat de l’escola, un equip de professionals externs i estudiants en pràctiques del Màster Arts i Educació: un enfocament construccionista, impartit a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. El grup s’organitza en quatre comissions de treball. Cadascuna de les comissions estan formades per professionals interns i externs a l’escola que treballen conjuntament, de manera que sigui possible establir un procés de flux i intercanvi continuat de visions, estratègies, objectius i enfocaments. Les comissions són:

 • Comissió de coordinació general
 • Comissió de recerca
 • Comissió de documentació
 • Comissió de comunicació

240+ reunio02

INTEGRANTS EQUIP BASE
Coordinació general:
Sotsdirecció d’ESDA Llotja, Adelina Borrell i Judith Gabriel

Coordinació general i suport pedagògic:
Col·lectivaccions: José Antonio Delgado, Rachel Fendler, Judit Vidiella

Col·laboració pedagògica ENLLAÇOS
Noemi Clavería, Guillem Ferran, Nelson Grassot, Juan Carlos Lozano, Montse Serra, Roser Vallés

Material d’arxiu i recerca
Elina Norandi, Elsa Plaza, Albert Rovira

Comunicació:
Grup Disseny Gràfic: Sonia Jou, Andrés Salguero, Mireia Cases

Documentació i pràctiques del Màster
Nora Ancarola, Julián Chamorro, Nelson Grassot, Helena Muñoz, Lucía Rojas

COMENÇA EL TREBALL COL·LECTIU AMB TOTS ELS PARTICIPANTS
Al setembre es realitzen dues sessions de treball amb tot el professorat implicat, per debatre i posar en comú com cadascú organitza la seva planificació de l’assignatura i com preveu articular-la en el projecte global 240+. Es presenten el material didàctic de suport, l’Equip Base amb els seus membres i tasques assignades, es realitzen rondes de treball sobre el punt inicial dels projectes, així com els dubtes i suggeriments de cadascun dels participants. Col·lectivaccions i la direcció, amb el conjunt del professorat, implementa informació sobre certs tipus de metodologies i posicionaments teòrics al voltant de les nocions d’educació artística i de disseny, patrimoni material, patrimoni immaterial, memòria, arxiu, etc.  S’obre un petit espai de debat sobre el que suposa aquest projecte a l’escola i la comissió responsable de comunicació proposa la possibilitat de treballar conjuntament el naming del projecte. El grup defineix el nom general del projecte: 240+.

240 grup naming
A partir d’aquest moment tant la direcció del centre, com l’Equip Base i Col·lectivacions, acompanyen i donen suport a la recerca i als projectes, fent cerca de material sol·licitat, encontres amb els projectes, seguiment online, etc. En paral·lel s’organitzen activitats de formació, visites a llocs i institucions relacionades amb la història i el recorregut de l’escola; xerrades; sessions de formació, etc. per tal de completar la cerca dels projectes i proposar un procés d’intercanvi continuat.
El 19 de gener es realitza una segona trobada amb tot el professorat participant, amb la intenció de construir mapes i cartografies sobre el procés dels projectes i generar relacions, diàlegs i col·laboracions entre les diverses propostes de cara a la continuïtat del projecte. Aquest treball col·lectiu és part també dels continguts de la presentació pública d’aquest projecte d’innovació docent, realitzada el 23 de gener de 2015, data del 240è aniversari de l’ESDA Llotja.

Materialització i producció artefactual
Al llarg de tot l’any es tracta d’articular al mateix temps els processos de recerca, visibilització, producció, comunicació i mediació, trencant amb la linealitat tradicional que deixa sempre pel final l’exposició i el procés de comunicació. Entre les activitats, dispositius i artefactes que són a la vegada de teorització, producció, comunicació i mediació del 240+, es preveuen:

 • Arxius (moodle, podcasts, documentació permanent i pública del procés 240+, Arxiu Mòbil del projecte, etc.)
 • Contextos i localitzacions (edificis on s’han impartit classes, relacions amb l’entorn social, educatiu i cultural)
 • Xerrades, visites i activitats conjuntes amb altres entitats, iniciatives i institucions
 • Producció i recerca (treballs i projectes d’alumnat i professorat)
 • Seminaris i tallers (duts a terme pel professorat en col·laboració amb altres entitats, en format obert o tancat, etc.)
 • Comunicació i disseminació (exposicions-intervencions i presència a la societat del 240+)
 • Immaterial (textos i conferències)
 • Projectes d’inserció laboral i col·laboració professional
 • Publicacions, webs i espais a les xarxes socials
 • Sessions internes i externes de treball, reflexió i avaluació col·lectiva i permanent amb diferents agents dins i fora de l’escola.

Comentarios cerrados