OBJECTIUS

DILEMES I PREGUNTES

 • Com articular un projecte educatiu curricular de centre a partir de l’esdeveniment de la commemoració, i no caure en una narrativa celebratòria, heroica i aproblemàtica?
 • Com recuperar el patrimoni de l’escola i generar noves lectures sobre l’arxiu i sobre el futur de l’escola, els estudis i el paper de la formació en arts en el context actual?
 • De quina manera es poden generar diverses narratives que no només reconstrueixin la història sinó que posin en acció i debat els processos de formació, recerca, creació i comunicació que s’estan duent a terme entre els diversos agents que participen del projecte 240+?
 • Com aquestes narratives generen relats en fricció com per exemple el paper de la burgesia i la formació de l’artesanat en els inicis de l’escola; les indianes en el context colonial; el descrèdit dels ‘oficis’ en el context de l’art formalista; la revaloració del disseny i les arts aplicades en el context de les I+D, etc.

objectius001

OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE

 1. Abordar els conceptes de patrimoni material i immaterial en el camp de la producció cultural, artística i educativa provinent del recorregut de Llotja des del 1775.
 2. Obrir un debat públic sobre la història i el paper de la formació en educació artística en el context de Barcelona, donat que l’escola Llotja fou de les primeres escoles i anys més tard, se’n crearien d’altres com l’Escola Massana (que l’any passat celebrava els seus 85 anys d’existència) o la Facultat de Belles Arts (que aquest any també està de celebració amb els seus 35 anys d’existència);
 3. Repensar el present i futur d’aquests centres d’educació formal en l’actual context de formació i producció artística, cultural, social… doncs cada cop més, estan en relació i diàleg permanent amb un complex entramat de centres informals de formació com ara museus, centres de producció, col·lectius d’artistes i productors culturals que realitzen formació, etc. Quines funcions i relacions amb el context cultural i social va tenir la formació de Llotja en els seus inicis i quines té en l’actualitat?
 4. Presentar una sèrie de projectes artístics i de mediació que reflexionen al voltant de les nocions de patrimoni i arxiu de manera crítica: polítiques d’arxiu; narratives en fricció; activació dels materials; deconstrucció dels discursos hegemònics, etc.
 5. Compartir els materials i agents de la xarxa de relacions més significatius en el context dins i fora el propi àmbit educatiu.

 

240+ OBJECTIUS

240+ (patrimoni públic)
240+ és un projecte educatiu que pretén efectuar una anàlisi crítica de la multiplicitat d’usos de la història i del patrimoni cultural i els seus efectes en una institució educativa amb 240 anys de trajectòria, amb una clara vocació pública.

240+ (context, celebració i futur)
240 + és una ocasió per:

 • Recuperar la genealogia i la memòria del paper de les Escoles d’Art en el teixit social, cultural, industrial, artesanal, de disseny i de formació a la ciutat de Barcelona.
 • Celebrar la trajectòria de l’escola en la formació d’artistes, artesans i professionals del sector.
 • Repensar els reptes futurs de la formació en un nou context en diàleg, amb la nova realitat cultural, educativa i político-social.

240+ (educació i recerca)

 • El projecte 240+ entén la celebració des de la recuperació de la pròpia activitat a l’aula entre professorat i alumnat, per tal de generar el programa d’activitats del 240+.
 • Un doble procés (educatiu i de recerca) que ocorre de forma transversal en tot el centre i amb vocació de continuïtat en el temps.
 • Un procés de col·laboració amb d’altres agents, entitats i institucions, i des de diferents àmbits (social, d’investigació, pedagògic, cultural i professional, empresarial, industrial, etc.)
 • Tots els actes d’aquest 240+ (artefactes, esdeveniments, activitats) són estratègies de mediació per tal d’explicar el procés d’aquest projecte educatiu i construir contextos d’intercanvi i creació de coneixement.

Comentarios cerrados