Betepocs

PROFESSORA RESPONSABLE:  Pilar Herrero

NOMBRE I NOMS DELS ALUMNES: Bernat Puigdollers, col·laborador

DEPARTAMENT:
ASSIGNATURA:  Dibuix

DESCRIPCIÓ:
Aquesta exposició vol donar a conèixer Els Betepocs, un grup artístic format l’any 1944 a l’Escola Llotja per diversos alumnes. Mitjançant l’organització d’exposicions i conferències van procurar apropar l’Escola Llotja a la modernitat plàstica i a través dels anomenats “Campaments Pictòrics” difondre l’art i la cultura arreu del territori.
Aquest projecte indaga sobre la vida del grup i les seves contribucions artístiques i pedagògiques al llarg de les dècades. Es tracta de contextualitzar-lo dins el context artístic de postguerra emfatitzant també en la relació entre el grup i l’escola. Cal tenir en compte que diversos dels seus integrants foren professors de Llotja i que introduïren nous sistemes pedagògics. D’aquesta manera es vol deixar constància de la gran aportació realitzada per aquesta generació d’artistes que va contribuir a l’actualització i millora dels continguts pedagògics de l’Escola.

ACTIVITATS:
Aquesta investigació finalitza amb una exposició a Llotja durant el mes d’abril de 2015. Comissariada per Bernat Puigdollers, recollirà una extensa sèrie d’obres realitzades pels membres dels Betepocs al llarg de tota la seva trajectòria així com una selecció de documentació i objectes prestats per familiars, entitats i col·leccionistes privats que ajudaran a il·lustrar i explicar millor els orígens, el caràcter i l’impacte del grup.
S’organitza a partir de quatre eixos principals:

  1. ORIGENS: Explicació dels orígens del grup mitjançant l’explicació del context artístic i pedagògic que van viure a la Llotja durant els anys 40. De la mateixa manera, es posarà atenció als motius que van motivar la creació del col·lectiu.
  2. CAMPAMENTS PICTÒRICS: Segurament una de les activitats més interessants que van desenvolupar com a grup són els campaments pictòrics. D’aquesta manera pretenien difondre l’art i la cultura arreu del territori i alhora poder crear en llibertat, allunyats de la pressió acadèmica. Són, a més, un bon exemple del treball col·lectiu i la cohesió existent entre tots els membres del grup.
  3. ACCIONS PEDAGÒGIQUES: Posteriorment a la formació del grup, diversos membres van acabar sent professors de Llotja. En aquest àmbit s’il·lustraran alguns dels seus mètodes pedagògics i el llegat de diferents membres del grup dins de l’àmbit de l’educació.
  4. ELS BETEPOCS DESPRÉS DE LUCERNA: En aquest darrer àmbit es vol fer constar l’evolució de l’obra de cada un dels membres al cap dels anys, després de la dissolució del grup.

Per tant, l’exposició ofereix una mirada profunda i complexa sobre els Betepocs, i així, posa la història del grup en diàleg amb diferents aspectes de la història de l’escola i de l’art contemporani català del segle XX.

CONTEXT:
El projecte incideix en el context pedagògic i artístic que es vivia a l’Escola durant els anys de la immediata postguerra i els primers intents per part d’alguns alumnes d’obrir nous camins. Uns camins que acabarien aflorant al llarg dels anys amb la incorporació d’alguns membres del grup entre el professorat de l’escola. A través d’aquest projecte es vol analitzar l’impacte causat per les noves propostes pedagògiques implantades per tots ells.

TIPUS D’ARXIU:
El projecte és el resultat d’una investigació de llarga durada, que ha implicat una revisió d’obres i documentació d’època i entrevistes amb membres del grup i familiars, entre altres fonts d’informació.

ÚS I PRESÈNCIA EN EL PROJECTE:
Aquesta investigació sobre la història i el llegat dels Betepocs treballa amb el material d’arxiu com a part fonamental del projecte.

ÀMBITS DE TREBALL:
Art i pedagogia
Història de l’escola

AGRAÏMENTS:
Família Alier, Jordi Alumà, Oriol Balmes, Rafael Bataller, Tomàs Bel, Família Bel Oleart, Pere Bosch, Francesc Carulla, Xavier Castells, Emili Colom i Sala, Facultat de Belles Arts, Domènec Fita, Josep Lloveras, Àlex Mitrani, Família Navarro Pérez-Dolz, Joan Montcada, Marta Montcada, Sílvia Muñoz d’Imbert, Clemente Ochoa, Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Família Rosés, Albert Rovira.

Añadir a favoritos el permalink.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>